Home

User login

Lòng Tin Của Người Con Phật

HT. Thích Thanh Từ

Vì muốn cho tất cả Tăng Ni Phật tử đều hiểu đạo theo đúng tinh thần của đạo Phật, nên hôm nay chúng tôi giảng dạy đề tài Lòng tin của người con Phật.

Con Phật ở đây là hàng xuất gia cũng như các Phật tử cư sĩ tại gia. Chúng ta nghe nhận giáo pháp của Phật khéo hiểu, đó là con đường tu thực tế của bản thân, cũng như hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người đồng chí hướng tu hành.

Vậy lòng tin của người Phật tử là gì? Là tin Tam bảo, tức tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Lòng tin ấy đối với Phật tử dễ tin hay khó tin?

Tu Trước Khổ Sau Vui

HT. Thích Thanh Từ

Có nhiều người đi chùa thấy cảnh sinh hoạt cuả Tăng Ni trong chùa, nào thức khuya dậy sớm để tụng kinh ngồi thiền. Sáng ngày phải lao động chấp tác, chiều đến phải học kinh luật. Ăn thì ăn cơm hẩm với tương rau đạm bạc, mặc thì mặc vải thô nhuộm màu hoại sắc. Nhứt là thấy mấy cô trẻ, tuổi mười lăm hai mươi cũng có học hành, gia đình cũng không đói thiếu, thắc mắc tại sao lại giam mình chịu khổ như vậy? Lại cũng có người thắc mắc: người ta đi tu là vì thất tình thất chí, mấy người này không có những chuyện đó, tại sao cũng đi tu? Đây là những vấn đề cần phải giải thích, để cho mọi người thấy rõ lợi ích của sự tu hành.

Tâm hạnh Từ Bi Hỷ Xả

HT. Thích Thanh Từ

Hầu hết Phật tử ai cũng biết mình tu theo đạo Phật là đạo từ bi, nhưng chưa biết thế nào là Từ thế nào là Bi. Theo chữ Hán giải nghĩa thì từ là ban vui, Bi là cứu khổ. Vậy ban vui cứu khổ là làm sao?

Từ bi là tình thương hoàn toàn vị tha, còn tình thương hoàn toàn vị kỷ gọi là ái kiến. Nhớ, cũng tình thương mà một bên là từ bi, một bên là ái kiến. Từ bi là nhân đưa con người tới an vui giải thoát. Ái kiến là nhân trói buộc con người con người đưa con người tới trầm luân sanh tử.

Tôi xin hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, các vị có tâm từ bi?

- Chắc ai cũng có tình thương hết nhưng tình thương đó không biết vị tha hay vị kỷ. Nhất là các bà tình thương dồi dào lắm. Khi xem cải lương hay chiếu bóng thấy người trong phim hoạn nạn thì khóc lu bu. Thương người hoạn nạn đó có phải từ bi? – Dường như là từ bi, nhưng không phải. Hầu hết chúng ta ai cũng có tình thương, nhưng tình thương vị kỷ nhiều hơn là vị tha. Thậm chí ở trong đạo mà tình thương vị kỷ vẫn còn!

eBook: Tranh Thiền (Sư cô Hạnh Đạt)

          Lời giới thiệu

          Sư Cô Hạnh Đạt (1954-2008) sinh quán Nha Trang, cháu ngoại cụ Phong Thanh, một nữ Phật tử tín thành được nhiều người biết tiếng. Sư cô học xong năm thứ ba Đại học Văn khoa TP.HCM, 1975. Đến với thiền viện Viên Chiếu trong dáng dấp vừa thư sinh vừa lao động. Xuất gia 1977 với Hòa thượng Tông chủ thiền phái Trúc Lâm. Yêu thích văn thơ hội họa, con đường tu là con đường thăng hoa nội tâm để câu thơ nét bút tài tình hiển lộ.

          Sinh thời, Sư cô có rất nhiều tác phẩm còn ấp ủ mộng mơ, hoặc đã trình bày. Chắc chắn một điều là Sư cô rất thích có một ấn phẩm của riêng mình. Chúng tôi tiếp bước thực hiện kỳ vọng của Sư cô. Không thể làm đúng ý tác giả, nhưng để phần nào ghi tình bằng hữu. Chỉ xin như là một lời tưởng nhớ, một kỷ niệm cho đoạn đời đã qua. Theo di cảo của Sư cô, còn rất nhiều điều chưa biên tập hết ở đây, cùng với một phần thơ văn của thân hữu để cúng dường mười phương Ta-bà.

          Viên Chiếu, tháng 11 năm 2008
          ~Như Đức

tải về:

 • Tranh Thiền (Sư Cô Hạnh Đạt) (PDF: 2,64MB)

 • Mục Đích Tu Phật

  HT. Thích Thanh Từ

  Là người tu Phật, chúng ta phải biết Phật là gì? Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni phải không? Chữ Phật ở đây chỉ cho một con người đã được giác ngộ. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người giác ngộ như Ngài cũng đều gọi là Phật. Cho nên nói tới tu Phật là nói tới sự giác ngộ.

  Lâu nay chúng ta nghi ngờ tại sao ngoài Bắc, từ thế kỷ XIII về trước gọi Phật bằng “Bụt”, còn ngày nay gọi Ngài bằng Phật. Như vậy ai gọi đúng? Tôi sẽ giải thích về điều này. Ngày xưa, vùng đất Luy Lâu là vùng đất thương mại rất phồn thịnh, thương thuyền người Ấn sang đây buôn bán mang theo các nhà sư truyền đạo.

  Lục Hòa

  HT. Thích Thanh Từ

  Tăng Ni là hàng xuất gia đều biết tính quan trọng của phép Lục Hòa đối với đời sống Tăng đoàn. Quí vị phải ứng dụng cho được những điều căn bản đức Phật đã dạy, đồng thời nhắc nhở gia đình Phật tử cùng hiểu biết, sống đúng với tinh thần ấy.

  Tăng, chữ Phạn là Sangha, Trung Hoa dịch âm là Tăng già, dịch nghĩa là Hòa hợp chúng. Tức chỉ một số tu sĩ, hoặc Tăng hoặc Ni sống chung với nhau trong tập thể, hòa hợp vui vẻ tu hành, nên còn gọi là hòa hợp Tăng. Quí thầy, quí cô sống hòa hợp thì gọi là Tăng, không hòa hợp thì không đủ nghĩa của Tăng. Đức Phật đặt sự hòa hợp trên tất cả các giới luật. Nếu chúng ta sống không hòa hợp thì sự tu hành không bao giờ tiến. Ở đây tôi cũng xin nhắc lại từng phần để chúng ta thấy được chỗ thấu đáo Phật dạy.

  Hồi hướng như thế nào?

  Con xin hỏi con thường tu tịnh độ rất siêng năng tụng kinh khuya để hồi hướng cho mẹ già được tăng tuổi thọ. Nay theo thiền cũng rất siêng năng ngồi thiền nhưng không hiểu mình thiền xem ra có vẻ ích kỷ chỉ chăm chăm lo cho mình không hồi hướng cho người thân mình được?? mình sẽ hồi hướng cho người thân mình lúc nào?

   Đáp:
   Tụng kinh hay ngồi thiền đều có mục đích cho tâm mình thanh tịnh, như ngọn đèn sáng không bị gió thổi lung lay. Khi đèn sáng tỏ không chao động thì chiếu sáng tới mọi nơi, đó là công dụng của sự hồi hướng. Tâm càng trong sáng thì sự hồi hướng càng có kết quả. Lúc đó mình muốn cho người thân được lợi ích sẽ rất ứng nghiệm. Quan trọng là tâm mình khi thực hành công phu. Xin nhớ là như vậy, pháp môn nào cũng là phương tiện.

  Để giúp linh hồn siêu thoát


  Kính Thưa Quý Thầy,

  Trong gia đình con có người anh chồng chết trận đã lâu (1968), không tìm được hài cốt. Sau nhiều lần đi tìm kiếm (kể cả nhờ những nhà ngoại cảm) đều vô ích. Mới đây, có ra ngoài Hanoi để gọi hồn ở Ủy ban Khoa học nhà nước, thì có lên, nhưng cũng không chỉ chỗ, và hẹn về nhà người em dâu, cứ đốt hương lên sẽ về. Quả thật, anh con có về nhập vào đứa con gái (có lẽ ông thương nhât) - Ông còn 2 con trai nữa. Và nói là đừng tìm, vì đã thành đất cả rồi. Nay ông chỉ thích vui chơi ở trong rừng cùng với các đồng đội, ca hát rất vui. Hễ cần gì cứ đốt hương khấn là ông về. Nhưng gia đình đứa con gái, và ngay cả cô này cũng xin ông đừng về.. vì chúng sợ.. và thỉnh thoảng ông có dẫn cả đồng đội về nhà cô con gái ăn uống khi cô này cúng rằm tháng bảy, anh con rể nghe những bước chân rầm rập xuống cầu thang.. và sau đó chó sủa inh ỏi.. Trong Gia đình con có người tin, có người không.

  Riêng bản thân con thì con tin.. và con thỉnh mong quý thầy hãy thương xót và chỉ dạy cách nào cho họ siêu thoát.. Vì đây là những oan hồn lẫy lừng, ngã cao.. và đầy sân hận khi chết.. lại có bè phái ..rất khó siêu, họ là những người vô thần, nên không tin vào đâu cả.

  Chúng con phải làm sao?

   Đáp:
   Nên ghi tên ông, năm sinh, tuổi lúc mất gởi vào chùa ở gần nhà, xin tụng kinh cho ông siêu thoát. Cả nhà, nhất là các con nên đến chùa tham dự thời tụng kinh, chí thành cầu ông siêu thoát, đến lúc không còn hiện tượng trên thì thôi.

  Câu Hỏi về Quy Y


  Bạch Thầy,
  Khi con còn nhỏ đã quy y theo lời của ba mẹ. Khi lớn lên và học hiểu thêm về Phật pháp, con đã làm lễ quy y lại và có pháp danh mới. Con quy y lại là vì chính bản thân con phát tâm tu học chứ không bị bắt buộc như hồi nhỏ. Có người nói con quy y lại và có pháp danh mới là sai vì khi quy y vị Thầy dại diện cho tam bảo để cho pháp danh không đổi được. Xin Thầy giải bầy cho con nên làm gì.

   Đáp:
   Con quy y như vậy là đúng, vì có tâm tin tưởng và kính trọng đối với Phật pháp. Pháp danh chỉ là tên gọi, tên có thể nhiều tên, vị thầy quy y hồi nhỏ và thầy bây giờ đều là đại diện cho Tam bảo, quý thầy không có tâm chấp trước phân biệt, Phật pháp cũng không chấp trước phân biệt. Chỉ cần con phát tâm tu học là tốt rồi.

  Hỏi: Xin giải thích; Phang duyên là thế nào? Khi nào thì cần phang duyên?

   Phan duyên là nắm bắt chạy theo đối tượng bên ngoài. Thí dụ mắt thấy một cô gái đẹp, tâm liền níu giữ hình ảnh không quên, suy nghĩ về cô gái đó, mong muốn làm quen, gởi thư, xin địa chỉ... Tâm niệm luôn xoay quanh đối tượng đó không rời, gọi là phan duyên.

   Khi cần phan duyên là tâm nghĩ đến hình ảnh hay danh hiệu chư Phật, Bồ tát, mượn đối tượng Phật và Bồ tát để đẩy lùi những đối tượng lăng xăng khác. Đó là phan duyên theo điều lành.


  Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar

  Thiền Viện Viên Chiếu