Home

User login

Cây gậy Thiền

NS. Hạnh Huệ

Trước khi vào đề tài CÂY GẬY THIỀN, tôi xin hỏi quý vị: “Có ai biết con vật gì mà buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa đi hai chân và buổi chiều đi ba chân?”

Đó chính là con người. Lúc còn nhỏ, khi mới biết bò, biết lật, biết lẫy thì chúng ta bò bằng bốn chân; khi lớn lên hai ba tuổi thì chúng ta bắt đầu đi hai chân. Còn khi về già, thì chúng ta lại phải dùng thêm cây gậy là chân thứ ba để nó giúp cho chúng ta đi vững vàng. Lúc ấy, cây gậy trở nên rất quan trọng!

Dưới thời đức Phật, có một ông trưởng giả, rất giàu. Hai vợ chồng ông sinh được bốn người con. Khi con cái trưởng thành, ông bà lo cho chúng yên bề gia thất.

Cầu an

NS. Hạnh Huệ

* Tại sao chúng ta lại phải cầu an?

Chúng ta luôn bị bất an, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sinh mạng, quyền lợi, địa vị, vợ con, tiếng tăm, của cải… của mình bị thương tổn hay bị đe dọa. Và có lẽ những chùa chiền đền miếu là nơi tạo cảm giác an ổn dù tạm thời cho chúng ta, khi mình đến khấn cầu những đấng linh thiêng ở cõi trên, những đấng mà chúng ta nghĩ rằng có đủ quyền uy ban phước và giáng họa. Chính vì lẽ đó mà chúng ta vẫn thường hay bắt gặp nhiều người đến chùa, ngoài việc tự mình khấn vái kêu cầu, còn cúng tiền rồi gởi kèm theo một danh sách “dài nhằng” trong đó có ghi rõ ràng tên tuổi, địa chỉ của mình, của người thân mình… để xin Phật gia hộ cho được bình an, cho cuộc đời xuôi chèo mát mái. Nhưng dường như kết quả thường không toại nguyện. Vì sao? Lòng không thành nên Phật trời chẳng chứng chăng? Hay Phật trời chẳng linh? Không biết! Nhưng vẫn cứ cầu, chỗ này không được thì cầu nơi khác. Ít khi chúng ta xét xem thế nào là an và những điều kiện cần để an. Chúng ta chỉ nghĩ muốn được an vui hạnh phúc là phải có đủ tiếng tăm danh vọng, đủ tiền tài nhà cửa, đủ vợ đẹp con khôn. Có đơn giản thế không?

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ

HT. Thích Thanh Từ

Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó, nên hôm nay Trụ trì Thường Chiếu cũng như tất cả Tăng Ni thỉnh tôi nhắc nhở việc tu hành cho quý vị nhân mùa an cư này.

Mùa an cư năm nay Tăng Ni rất đông đảo. Quý vị ở nội viện cũng như ngoại viện Thiền viện Thường Chiếu đều ứng dụng đúng như lời Phật dạy tổ chức ba tháng kiết hạ an cư.

Trước hết, tôi nói ý nghĩa an cư kiết hạ, sau sẽ nhắc thêm những điều cần thiết. Ai cũng biết tháng tư là đầu mùa mưa ở Việt Nam, ở Ấn Độ tháng này mưa nhiều. Hồi xưa thời đức Phật còn tại thế, bình thường chư Tăng Ni đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ít ở một chỗ cùng nương nhờ chư Thượng tọa, Đại đức có giới hạnh cao thâm nhắc nhở chỉ dạy tu hành. Đến mùa mưa nước nổi các loài trùng kiến bò ra đường rất nhiều. Chư Tăng, chư Ni đi nay, đi kia sẽ giẫm đạp chúng. Đức Phật vì lòng từ bi chẳng những thương người mà còn thương tất cả các loài trùng kiến nhỏ bé nữa, nên không đành giẫm đạp lên chúng trong mùa nước nổi. Vì vậy, Phật chế ra ba tháng an cư ở yên một chỗ để tránh sát hại côn trùng.

Thanh Qui

LỜI NÓI ĐẦU

          Phật dạy ba môn học là Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ. Văn tuệ là nghe hay học được nơi thầy, nơi thiện hữu tri thức. Nhờ học chúng ta mới hiểu biết được những điều cao quí do Phật dạy còn ghi chép trong Tam tạng giáo điển. Song chúng ta chỉ hiểu biết qua lời giảng dạy của thầy thì chưa thấm nhuần giáo lý nơi Tự tâm chúng ta. Cần phải có Tư tuệ, là sự tư duy suy gẫm những lời dạy của Phật cho tường tận thấu suốt thì chúng ta mới am tường mới thẩm thấu được. Tuy nhiên sau khi am tường lời dạy của Phật rồi, chúng ta còn phải ứng dụng lời dạy ấy vào đời sống hàng ngày của chúng ta là Tu tuệ. Như người bệnh trước phải nhờ thầy thuốc xem mạch, giải thích chứng bệnh cho bệnh nhân hiểu, kế đó bệnh nhân phải suy gẫm lời giải thích của thầy thuốc có đúng bệnh của mình hay không? Sau khi biết đúng phải mua thuốc về uống thì bệnh mới lành. Dù thầy thuốc xem mạch nói đúng, bệnh nhân suy gẫm hợp lý, mà không chịu mua thuốc về uống thì bệnh nhân không bao giờ được mạnh. Cũng thế, có Văn, Tư mà không Tu thì chúng ta không khi nào hết khổ. Mục đích của bản Thanh qui này là nhằm tạo điều kiện cho Tăng, Ni sau khi có Văn, Tư rồi thực hiện Tu cho có kết quả tốt.

Hỏi: Ý nghĩa của tháp

 

Con xin sư cô giải thích giùm con cái tháp mà trong những ngôi chùa ý nghĩa gì và trong đó thờ gì? Vì con nằm mơ thấy có rất nhiều tháp từ trên trời rơi xuống chung quanh con. Con cảm ơn sư cô.

    Đáp:

    Tháp là biểu tượng tôn quý của Phật giáo. Tháp để thờ xá-lợi Phật, thờ kinh tạng, là kiến trúc đặc biệt để tưởng nhớ tôn kính, để Phật tử chiêm bái. Trong chùa hiện nay, tháp đôi khi thờ linh cốt các vị Tổ sư, để kỷ niệm bậc thầy quý kính. Đôi lúc chư thiên mang trên tay những ngôi tháp nhỏ quý báu để cúng dường Phật. Có nhiều kích cỡ và nhiều vật liệu, tháp nhỏ chừng một hai tấc vuông thì thờ những viên xá-lợi Phật. Tháp lớn cao rộng để chạm khắc sự tích Phật. Tóm lại, đó là kiến trúc nghệ thuật bậc nhất, là nơi quy hướng tâm linh bậc nhất.

Một tiếng hét

N.S. Hạnh Huệ

Thiền tông được tổ Bồ-đề Đạt-ma truyền từ Ấn Độ sang, Ngài có một bài kệ nổi tiếng:

          Bất lập văn tự,
          Giáo ngoại biệt truyền,
          Trực chỉ nhân tâm,
          Kiến tánh thành Phật.

          Không lập văn tự,
          Truyền riêng ngoài giáo,
          Chỉ thẳng tâm người,
          Thấy tánh thành Phật.

Qua các thiền sư Trung Hoa, “thủ thuật” chỉ thẳng tâm người càng biến chuyển thiên hình vạn trạng. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất là “tiếng hét” của Lâm Tế và “cây gậy” của Đức Sơn. Hôm nay, chúng ta sẽ xem tiếng hét này được sử dụng như thế nào?

Hỏi: Xin quí cô tư vấn cho con về việc xuất gia học phật

 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Xin quí cô tư vấn cho con về việc xuất gia học phật.
Con xin cám ơn quí có nhiều.

    Đáp:

    Muốn xuất gia, trước hết tìm nơi chốn phù hợp, tìm vị thầy để hướng dẫn mình.

    Điều kiện xuất gia: Được sự đồng ý ủng hộ của người thân. Đủ sức khỏe và nghị lực theo đuổi con đường tu học. Đủ trình độ học vấn (hết lớp 12) để hiểu được Phật pháp. Khi có thầy rồi, thầy sẽ hướng dẫn thêm.


Xuất gia – Hoàn gia – Tại gia

N.S. Hạnh Huệ

Là Phật tử, chúng ta cần phải nhận định rõ ràng, đức Phật không phải là một vị thần hay thượng đế để ban ơn, giáng họa cho bất cứ ai. Phật chỉ là người hướng dẫn cho chúng ta con đường để đi tới chỗ an lạc giải thoát. Phật không thể đưa chúng ta lên Thiên đường, hay đày chúng ta xuống địa ngục, mà bản thân mỗi người chúng ta phải tự gánh lấy trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, nhận lãnh hậu quả của những gì chính mình tạo ra. Tu sĩ, những người xuất gia, là những người đi theo bước chân của Phật để tự mình thoát khổ và giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh thoát khỏi phiền não, thoát khỏi sanh tử luân hồi.

eBook: 100 ngày độc cư100 ngày độc cư
~
(One hundred days of solitude)


JANE DOBISZ

Thuần Tỉnh chuyển dịch
          ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ

          Jane Dobisz (Thiền sư Bon Yeon) là vị thầy hướng dẫn ở trung tâm Thiền Massachusetts. Trong 25 năm cô ₫ã tu tập theo nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Jane ₫ã mở nhiều khóa thiền tập tích cực 90 ngày ở Mỹ, Âu châu, và Nam Phi cho hằng trăm sinh viên khắp thế giới. Cô chủ biên tờ The Whole World Is A Single Flower (Toàn thế giới chỉ là một ₫óa hoa) của Thiền sư Sùng Sơn. Jane sống ở vùng Boston cùng chồng và các con.

          (Muốn biết thêm chi tiết xin vào www.janedobisz.com.)

~

Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học

HT. Thích Thanh Từ

Đề tài chúng tôi sẽ trình bày hôm nay là Sự sai biệt giữa Phật học và khoa học. Có thể quí vị cho rằng ai không biết Phật học và khoa học sai biệt. Nhưng sai biệt ở điểm nào, sâu cạn ra sao lại là một vấn đề cần phải thảo luận cho rõ ràng. Để từ đó chúng ta thấy được nếu biết ứng dụng khoa học, Phật học vào cuộc sống sẽ có những lợi ích thế nào.

Có nhiều vị nghiên cứu khoa học mà thiếu phần tìm hiểu Phật học, nên họ nói Phật học có vẻ tiêu cực yếm thế. Số người thấy khoa học lúc nào cũng nghiên cứu, phát minh những điều lợi ích cho nhân loại, còn Phật học không có gì kỳ đặc, do đó họ hiểu lầm Phật học tiêu cực. Ngược lại cũng có một số vị bênh vực Phật học bằng cách chứng minh rằng Phật học cũng là khoa học. Như vậy hai cái nhìn đó khiến cho chúng ta khó biết rõ sự sai biệt của nó như thế nào. Ở đây tôi nói thứ tự sự sai biệt đó theo cái nhìn của chúng tôi.

Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar

Thiền Viện Viên Chiếu