Home

User login

Nhạc Viên Chiếu

Trong những ngày tháng lao tác nhọc nhằn, bên ruộng, bên rừng, bên suối, tiếng hát này đã vang lên đầy nhiềm tin về cuộc sống, về con người. Mưa nắng hai mùa thay đổi, công việc nối tiếp luôn luôn, nhưng không vì thế đời thiền sinh mất đi nét thú vị hào hứng.

Mượn âm nhạc để gởi vào đó những tâm tình, để hát cho nhau nghe, để dặn dò nhắn nhủ. Có những đều chỉ nói suông nguời ta dể quên, nếu hát lên thì lại đậm đà, nhớ lâu. Ca khúc Viên Chiếu ra đời từ đó...


Tựa Sáng tác Người hát Nghe Lời
Lời giới thiệu    
 
Bến Bờ Hạnh Đạt Hạnh Đạt, Viên Hiển
 
Dấu Ấn Non Yên Hạnh Huệ Viên Hiển
 
Diệu Pháp Liên Hoa Như Thủy, Đồng Kính Tuệ Giải
 
Đóa Hoa Kỳ Diệu Hạnh Huệ Bảo Yến
 
Hỏi Chi Ngày Mai Hạnh Huệ Phi Hải
 
Huyền Ca Hạnh Huệ Ánh Tuyết
 
Khúc Thiền Ca thơ Hàn Chân Tử
nhạc Viên Hiển
Viên Hiển
 
Lời Chia Tay Hạnh Huệ Hồng Vân
 
Mạch Ngầm Hạnh Huệ Viên Hiển
 
Màu Xanh Quê Hương Thuần Bạch Đồng Ca
 
Men Xuân Hạnh Huệ Lệ Thu
 
Như Loài Hoa Dại Hạnh Đạt Lan Ngọc
 
Nụ Hoa Sa La Thuần Bạch Ánh Tuyết
 
Sống Hạnh Huệ Đồng Ca
 
Tâm Xuân Hạnh Huệ Phi Hải
 
Tán Ca Thầy Hạnh Đoan Viên Hiển
 
Tặng Gì Nhau Hạnh Huệ Thùy Dương
 
Thiên Đường Địa Ngục Viên Hiển Viên Hiển
 
Thướng Sơn thơ Như Thủy,
nhạc Bạch Mai
Lệ Thu
 
Tình Thương Bao La Hạnh Đạt Hạnh Đạt, Viên Hiển
 
Trăng Xưa Đồng Kính Phi Huệ
 
Về Nguồn    
 
Viên Chiếu Ca Hạnh Huệ Đồng Ca
 
Xuân Miên Viễn Đồng Kính Thùy Dương
 ./.