Home

User login

Tự tánh nghe

Mô Phật,
Thưa sư con muốn hỏi về tự tánh nghe trong khi ngồi thiền như thế nào ạ? Con tập trung quá thì nhức đầu còn không tập trung thì con bị quên. Con thử mở pháp lên nghe khi ngồi con thấy mình cũng yên không vọng tưởng nhưng mà con đọc sách qúy thầy nói là bị duyên bên ngòai. Như con ngồi nghe rõ ràng mà cũng là duyên bên ngoài cũng không đúng là tự tánh nghe hả sư? Vậy thì con phải làm sao đây ạ. Mong sư chỉ cho con! Ví dụ thầy giảng là có âm thanh đến thì nghe không có tiếng vậy khi âm thanh đến mình phải duyên theo hay là chú tâm về 1 âm thanh đó thôi phải không sư? Mong sư giúp con.

    Đáp:
    Khi ngồi thiền hoặc làm việc, có tiếng động liền biết. Không cần đặt tên là tự tánh nghe, không cần phân biệt có người đang nghe, có tiếng để nghe. Như vậy là hợp đạo, đỡ mất thì giờ rắc rối. Chỉ cần mọi việc xảy ra mình tỉnh thức, biết rõ mọi sự mà không cố gắng đặt tên hay phân biệt. Nhớ như thế.